Varsel om rydding av sykler og trapperom

Viktig: Alle må før 30.1 sjekke at egne sykler i sykkelstativer inne og ute er merket. Dessuten må alle eiendeler i trapperom ryddes bort. Disse må plasseres i egen leilighet eller i kjellerbod.

Som informert tidligere gjennomføres det rydding i sykkelstativer ute og i kjeller/garasjen. Det er mange eierløse sykler i stativene, og vi må gjøre bedre plass til beboernes egne sykler.

I tillegg har styret undersøkt mulighet for lagring i trapperom, og resultatet fra denne brannsikringsevalueringen er at alt i trapperom må fjernes på grunn av krav til rømningsvei.

Se også informasjon her:

Følgende gjennomføres uke 5 (30.1-5.2):

  • Sykler uten godt synlig klistremerke «Hagebyen 1» fjernes fra sykkelstativer ute og inne
  • Sykkelvogner og andre feilplasserte gjenstander fjernes fra sykkelstativer i garasje. Sykkelstativene i garasjen er kun til sykler. (Merk at det ikke ryddes sykkelvogner i stativene ute).
  • Alle gjenstander (inkludert barnevogner og sykkelvogner) fjernes fra alle trapperom og innganger, inkludert under trapper i underetasjene. Dette grunnet HMS-ansvaret som styret er pålagt i forbindelse med å holde rømningsveier åpne.

Merk: Alle fjernede sykler og gjenstander settes midlertidig på Veidekkes ledige p-plasser i garasjen innenfor låst port (nærmere beskjed gis om plassering). Gjenstandene blir stående fram til 15.2 og kjøres deretter så snart som mulig bort til Politiets hittegods, resirkulering, veldedighet eller lignende. Låser som klippes erstattes ikke.

Vaktmester vil de nærmeste dagene legge ut lapper på en del av gjenstandene som kommer til å bli fjernet.

Klistremerker til sykkel er delt ut tidligere, men hvis det er behov for flere kan man ta kontakt med crossaak@gmail.com.