Gjelder Regattaveien 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 og 29

Dette gjelder kun adressene Regattaveien 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 og 29

Proppen i kloakken ble fjernet i går. Men videoen som viser innsiden av kloakkrøret, viser store setningskader og deformasjoner på bunnledningen som går til nevnte adresser. Beboere må vise aktsomhet. Kun benytte dopapir som løser seg opp i vann, og i moderate menger.

Utbedring, og konsekvenser av dette, diskuteres fortløpende med Veifor/Veidekke.