Feil på avfallsanlegget vårt

Vi har dessverre noen utfordringer med våre avfallshydranter på grunn av systemfeil på det kommunale anlegget, i dag mandag 30. januar. Styret oppfordrer alle til å beholde søppelet i egen bolig inntil problemet er løst. På den måten unngår vil tilstrømming av skadedyr på området vårt. Vi håper og tror problemet blir løst i løpet av dagen og takker for godt samarbeid.

AVFALLSHYDRANTER OG SØPPEL

Mange beboere har meldt ifra til styret om gjentatte utfordringer med gjensetting av avfall, både restavfall og papir/papp, utenfor avfallshydrantene. Styret ser også at beboere IKKE  river opp papir og papp tilstrekkelig og dette medfører forsinkelser i nedsugs systemet eller tett system. Fortsetter dette vil enkelte beboere belaste sameiet, enten i økte kostnader til vedlikehold av avfallshydrantene, eller ved at skadedyr søker seg inn på området for en matbit fra beboeres restavfall.

Styret har vært i  kommunikasjon med Bærum Kommune siden mai 2016 om å få på plass synlig veiledning på avfallshydranten, og dette er nå kommet på plass. Dette gir klar informasjon om hvordan  en skal kaste sitt søppel i hydrantene. Vennligst følg dette og be andre om å gjøre det samme så får vi orden og trivsel og ingen skadedyr i vårt sameie. Styret takker for alles gode samarbeid og oppfølging.

Varsel om rydding av sykler og trapperom

Viktig: Alle må før 30.1 sjekke at egne sykler i sykkelstativer inne og ute er merket. Dessuten må alle eiendeler i trapperom ryddes bort. Disse må plasseres i egen leilighet eller i kjellerbod.

Som informert tidligere gjennomføres det rydding i sykkelstativer ute og i kjeller/garasjen. Det er mange eierløse sykler i stativene, og vi må gjøre bedre plass til beboernes egne sykler.

I tillegg har styret undersøkt mulighet for lagring i trapperom, og resultatet fra denne brannsikringsevalueringen er at alt i trapperom må fjernes på grunn av krav til rømningsvei.

Se også informasjon her:

Følgende gjennomføres uke 5 (30.1-5.2):

  • Sykler uten godt synlig klistremerke «Hagebyen 1» fjernes fra sykkelstativer ute og inne
  • Sykkelvogner og andre feilplasserte gjenstander fjernes fra sykkelstativer i garasje. Sykkelstativene i garasjen er kun til sykler. (Merk at det ikke ryddes sykkelvogner i stativene ute).
  • Alle gjenstander (inkludert barnevogner og sykkelvogner) fjernes fra alle trapperom og innganger, inkludert under trapper i underetasjene. Dette grunnet HMS-ansvaret som styret er pålagt i forbindelse med å holde rømningsveier åpne.

Merk: Alle fjernede sykler og gjenstander settes midlertidig på Veidekkes ledige p-plasser i garasjen innenfor låst port (nærmere beskjed gis om plassering). Gjenstandene blir stående fram til 15.2 og kjøres deretter så snart som mulig bort til Politiets hittegods, resirkulering, veldedighet eller lignende. Låser som klippes erstattes ikke.

Vaktmester vil de nærmeste dagene legge ut lapper på en del av gjenstandene som kommer til å bli fjernet.

Klistremerker til sykkel er delt ut tidligere, men hvis det er behov for flere kan man ta kontakt med crossaak@gmail.com.

 

Gjelder Regattaveien 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 og 29

Dette gjelder kun adressene Regattaveien 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 og 29

Proppen i kloakken ble fjernet i går. Men videoen som viser innsiden av kloakkrøret, viser store setningskader og deformasjoner på bunnledningen som går til nevnte adresser. Beboere må vise aktsomhet. Kun benytte dopapir som løser seg opp i vann, og i moderate menger.

Utbedring, og konsekvenser av dette, diskuteres fortløpende med Veifor/Veidekke.

Fjerning av lagrede gjenstander i trapperom

I forbindelse med opprydning i fellesarealer i sommer/høst ble det oppdaget en mengde lagrede gjenstander under trapperom i nederste etasje ved inngang til kjeller. I henhold til husordensreglenes punkt 5.4 tillates det å plassere barnevogner og sykkelvogn under trappen i nederste etasje, men det ble også oppdaget møbler, hageutstyr, gressklippere, sparkesykler osv.

Under arbeidet med opprydning har styret blitt kontaktet av flere beboere med ønske om å fortsatt oppbevare gjenstander i trapperom utover det som godkjennes av husordensreglene.

Styret har derfor fått gjennomført en evaluering av dette hos en ekstern rådgiver for brannsikring: Notat vedrørende lagring i trapperom

Som kjent er trapperommene rømningsvei. I henhold til evalueringen er det nå klart at det ikke er tillat med lagring av noe brennbart materiale i trapperommene. Slik lagring vil medføre unødig risiko for branntilløp, i strid med gjeldende offentlige regelverk.

Derfor må alle gjenstander i trapperom fjernes så snart som mulig, inkludert barnevogner og sykkelvogner som lagres i henhold til de nåværende husordensreglene.

Innsamling av juletrær

5152929_2181046Som i fjor blir det felles innsamling av juletrær for alle beboere i Hagebyen 1. Sjøspeiderne vil stå for henting, flising og bortkjøring av flis til bruk i markaløypene.

Fram til førstkommende søndag 8.januar kl 13.00 kan utrangerte juletrær legges ved siden av utendørs gjesteparkering mellom Regattaveien 7 og 9, se kart nedenfor. Etter dette tidspunkt vil ikke sameiet organisere annen bortkjøring av juletrær.

NB: Plastjuletrær og annen søppel skal selvfølgelig ikke kastes her, og må kjøres på mottak av den enkelte.

innsamling