Avregning av strøm for lading av bil

Forretningsfører skal nå ha sendt ut regning til alle som har lader til bil i garasjen, der strømmen trekkes fra fellesanlegget. Disse har egne målere i elskapene i kjelleren. (De som har lader koblet til egen leilighetsmåler betaler direkte til strømleverandør og skal altså ikke ha faktura).

Som tidligere meldt ble strømmålerne avlest 15.10.16. Prisen som benyttes denne gang er 100 øre per kWh. Denne er satt basert på data fra SSB for strømpris, som viser 80-90 øre per kWh i snitt de siste par årene for private husholdninger inkludert alle avgifter, nettleie osv. I tillegg kommer avgifter sameiet betaler da fellesanlegget har annen tariff enn private.

Hvis noen med egen måler for billading via fellesanlegg i kjelleren nå ikke har fått regning bes de kontakte styret.

strompris-ssb