Må fjernes i garasjenedkjøringen

Vi ber de som eier motorsykler og sykler/sykkelvogner som er til hinder for trafikken i nedkjøringen til garasjen om å flytte disse snarest. Se vedlagte bilder.

Det er trangt i nedkjøringen og når bil møter bil eller fotgjenger kan vi ikke ha stående masse gjenstander i kanten av kjørebanen som gjør det vanskelig å komme frem.

Sykler skal plasseres i sykkelstativer og motorsykler på egnede parkeringsplasser. Sykkelvogner må plasseres i vognskur eller sykkelparkering ute.

Ved behov kan parkeringsplass for motorsykkel leies av sameiet, se informasjon på hjemmesiden.