Avregning av strøm for lading av bil

Forretningsfører skal nå ha sendt ut regning til alle som har lader til bil i garasjen, der strømmen trekkes fra fellesanlegget. Disse har egne målere i elskapene i kjelleren. (De som har lader koblet til egen leilighetsmåler betaler direkte til strømleverandør og skal altså ikke ha faktura).

Som tidligere meldt ble strømmålerne avlest 15.10.16. Prisen som benyttes denne gang er 100 øre per kWh. Denne er satt basert på data fra SSB for strømpris, som viser 80-90 øre per kWh i snitt de siste par årene for private husholdninger inkludert alle avgifter, nettleie osv. I tillegg kommer avgifter sameiet betaler da fellesanlegget har annen tariff enn private.

Hvis noen med egen måler for billading via fellesanlegg i kjelleren nå ikke har fått regning bes de kontakte styret.

strompris-ssb

Må fjernes i garasjenedkjøringen

Vi ber de som eier motorsykler og sykler/sykkelvogner som er til hinder for trafikken i nedkjøringen til garasjen om å flytte disse snarest. Se vedlagte bilder.

Det er trangt i nedkjøringen og når bil møter bil eller fotgjenger kan vi ikke ha stående masse gjenstander i kanten av kjørebanen som gjør det vanskelig å komme frem.

Sykler skal plasseres i sykkelstativer og motorsykler på egnede parkeringsplasser. Sykkelvogner må plasseres i vognskur eller sykkelparkering ute.

Ved behov kan parkeringsplass for motorsykkel leies av sameiet, se informasjon på hjemmesiden.

Utleie parkeringsplasser

Som tidligere meldt tilbyr sameiet nå utleie av parkeringsplasser i gjestekjelleren til beboere. Dette i henhold til vedtak i årsmøtet. Prisen er 1.200 kroner per måned for en bilplass og 300 kroner per måned for motorsykkelplass.

Plass 226 er merket opp til motorsykler, og plass 202 og 204 til bil. Opptil 10 plasser kan bli merket opp ved behov, da på samme del av garasjen.

Plassene er merket «Reservert parkering» og kan altså kun brukes av beboere etter signering av kontrakt. Vi ber alle informere sine gjester om å respektere merkingen og ikke parkere på disse plassene. Uvedkommende kjøretøy vil bli tauet bort.

img_1764

Brøytepinner

Liten oppfordring til alle sammen. Det kommer en del tilbakemeldinger på og observeres at brøytepinner som er satt opp lever et hardt liv. Pinnene markerer, gress, kantsteiner, sandkasser etc. for brøytemannskapet. Vi håper at alle sammen kan sette opp pinner som veltes eller som finnes rundt forbi. De som måker kjenner ikke området som oss og får å unngå skader er det viktig at pinnene står der de skal.

Søppel

Ved flere tilfeller er det registrert at det hensettes søppel ved siden av søppelhydrantene. Dette er ikke slik vi ønsker å ha det. Avfallet tiltrekker rotter og det ser ikke videre pent ut. Som man ser på bildet tar det ikke lang tid før søppelet dras utover av dyr/fugler.

Opplever man en full hydrant må man gå videre på området til man finner en som ikke er full eller ta med avfallet inn og vente til den en tømt.

SISTE PÅMINNELSE OM MERKING AV SYKLER/ STICKERS ON BIKES

Da skal alle ha fått merkelapper til sykler. De som enda ikke har mottatt finner nå merkelapper hengende på oppslagstavler i blokkenes oppganger og ved garasjeinngangene for 2+2 og rekkehusene. Det mangler fortsatt merkelapper på sykler i garasjene. Vi oppfordrer derfor alle å sette merker på syklene i garasjen. Det er viktig at sykler ikke bryter HMS krav, eller at sykler/vogner plasseres slik at de er til hinder for andre. Ved spørsmål, kontakt: crossaak@gmail.com

STICKERS ON BIKES: Missing stickers? There are extras on the billboards around all exits in the blocks of flats and by the garage entrances to the 2+2 buildings and the townhouses. Your cooperation is highly appreciated. Missing stickers, please contact: crossaak@gmail.com

Styret, Hagebyen 1, 30 November 2016.