Parkeringsplasser til leie

I henhold til vedtak på sameiermøtet i 2016 tilbyr sameiet nå utleie av parkeringsplasser på gjesteparkeringsområdet i garasjen.

Priser er som følger:

  • Parkeringsplass for bil: 1.200 kroner per måned
  • Oppstillingsplass for MC/moped (del av parkeringsplass): 300 kroner per måned

Det blir i utgangspunktet merket opp én plass til utleie for MC-parkering (4-5 kjøretøy) og opptil ni plasser for bilparkering, maksimalt ti garasjeplasser totalt. Plassene merkes opp med «Reservert parkering» så snart disse er utleid. Når plassene er merket er disse hele døgnet forbeholdt vedkommende beboer som leier plassen, og eventuelt feilparkerte kjøretøy taues bort uten varsel.

Interesserte bes ta kontakt med styret på epost for flere detaljer.

Inntektene vil bidra positivt til sameiets drift, og avhjelpe parkeringsbehov for beboere.