Brudd på vannledning i garasjen

Det ble i dag tidlig varslet om brudd på hovedledningen for varmt tappevann fra varmesentralen. Vi har ikke full oversikt over hvem som er berørt, men det er mange enheter. Dette forklarer eventuelt lite varmtvann i dusjen i dag tidlig.

Rørlegger er varslet og på vei.

Merk at dette gjelder varmt tappevann til bad og kjøkken. Radiatorvarme er et separat system og skal ikke være berørt.