Containere til blandet avfall 7-8 desember

Det settes ut containere 7-8 desember slik at alle som vil kan få ryddet litt til jul. Disse vil bli plassert på gjesteparkeringen som er ute ved tuntreet (store lekeplassen) ved Regattaveien nr. 9.

Det skal under ingen omstendigheter settes ting utenfor containerne!

Dette må IKKE kastes i containeren:

  • Farlig avfall som: maling, olje, lakk, spraybokser, kjemikalier, lysstoffrør, propan, PCB/klorparafinvinduer, o.l.
  • EE-avfall/Elektriske artikler som: batterier, hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler/ledninger, o.l.
  • Matavfall
  • Impregnerte materialer
  • Gips
  • Dekk
  • Flytende avfall

# Sist gang vi hadde container ble det dessverre kastet en del EE-avfall. Det vil vi ikke ha noe av denne gang!

Brytes dette vil vi få en stor ekstraregning fra containerutleieren.

En fin mulighet til å rydde opp i og kaste ødelagte uteleker, ubrukelige sykler og annet utstyr en ikke lenger trenger og som kanskje tar  opp plass i fellesarealet.

 

Feilparkerte biler

Styret har mottatt og mottar regelmessig flere klager på feilparkerte biler i sameiet. Dette gjelder biler som parkeres utenfor oppmerkede plasser. Eksempelvis benyttes plassen foran Regattaveien 1, 3, 5 og 7 hyppig både på dag- og kveldstid.

På kvelden er dette spesielt til sjenanse for de som bor i 1 et. Parkeringen fører til motorstøy og lyssjenanse inn på blant annet soverom. Sameiet har vedtatt et gjeldende parkeringsreglement som regulerer dette.

Som følge av dette ser styret det dessverre nødvendig å effektivisere parkeringsreglementet. Fra og med 15 desember vil styret fortløpende bestille borttauing av biler som parkerer utenfor oppmerkede plasser.

Parkering i forbindelse med inn- og utlessing, flytting etc. vil ikke utløse borttauing. Normal bruk vil naturligvis tillates, men ikke parkering for dagen/kvelden.

Styret Hagebyen1

Nabovarsel Nansenparken barnehage

Styret har mottatt nabovarsel for byggingen av Nansenparken barnehage, i henhold til reguleringsplan 2015004, vedtatt i kommunen den 27.05.2016. Barnehagen kommer mellom vårt sameie og Hagebyen 2. En videregående skole vil som kjent følge på nabotomten om noen år.

All dokumentasjon som følger nabovarselet finnes nedenfor. Vi ber de som har kommentarer om å gi skriftlig beskjed på epost til styret snarest og senest i løpet av 1. desember.

nabovarsel-41_867

vedlegg-d-1

vedlegg-d-2

vedlegg-e1_fasader-mot-nord-og-ost

vedlegg-e2_fasader-mot-nord-og-ost

vedlegg-e3_snitt-aa

vedlegg-e4_snitt-cc

vedlegg-q1-nabovarsel-brev-nabo-gnr-41-bnr-867

Manglende lys i Hagebyen 1

Som mange sikkert har lagt merke til er det mange av utelampene i Hagebyen som ikke virker. Dette er en reklamasjonssak mot utbygger, og reklamasjonssaker tar tid. Styret har derfor besluttet at de mørke pærene nå vil bli skiftet av Elektrikergruppen som er kontaktet og går i gang med arbeidet.

Hilsen Styret

Parkeringsplasser til leie

I henhold til vedtak på sameiermøtet i 2016 tilbyr sameiet nå utleie av parkeringsplasser på gjesteparkeringsområdet i garasjen.

Priser er som følger:

  • Parkeringsplass for bil: 1.200 kroner per måned
  • Oppstillingsplass for MC/moped (del av parkeringsplass): 300 kroner per måned

Det blir i utgangspunktet merket opp én plass til utleie for MC-parkering (4-5 kjøretøy) og opptil ni plasser for bilparkering, maksimalt ti garasjeplasser totalt. Plassene merkes opp med «Reservert parkering» så snart disse er utleid. Når plassene er merket er disse hele døgnet forbeholdt vedkommende beboer som leier plassen, og eventuelt feilparkerte kjøretøy taues bort uten varsel.

Interesserte bes ta kontakt med styret på epost for flere detaljer.

Inntektene vil bidra positivt til sameiets drift, og avhjelpe parkeringsbehov for beboere.

MERKING AV SYKLER I GARASJEN/ STICKERS ON BIKES IN GARAGE

Da  skal alle ha fått  merkelapper til sykler. De som enda ikke har  mottatt finner nå merkelapper hengende på oppslagstavler i blokkenes oppganger og  ved garasjeinngangene for 2+2 og rekkehusene. Det mangler  endel merkelapper på sykler i garasjene. Vi oppfordrer derfor alle å  sette merker på syklene  i garasjen. Det er også viktig at sykler ikke bryter HMS krav, eller at sykler/vogner plasseres slik at de hindrer adgang/sykkelplass for andre.  Ved spørsmål kontakt: crossaak@gmail.com   

STICKERS ON BIKES:  Missing  stickers? There are extras on the billboards around all exits in the blocks of flats and by the garage entrances to the  2+2 buildings and the townhouses. Your cooperation is highly appreciated.

Styret, Hagebyen 1, 23 November 2016.

syklersykler-1