Rengjøring og ryddighet i garasjen

Vaktmester koster og rydder jevnlig i garasjen. Som de fleste sikkert har merket er det betydelig mindre støv og skitt i garasjen enn tidligere, noe vi håper alle er fornøyd med.

Vi er forpliktet til å holde orden både på grunn av trivsel og HMS-krav. Ren og ryddig garasje vil gi et bedre miljø for alle som ferdes der, redusere brannfare og gi billigere og bedre rengjøring.

For å få rengjort godt er det viktig at det ikke settes gjenstander på gulvet. Styret henstiller alle til å installere og bruke vegghengt stativ for hjulsett til bil. Takbokser kan installeres i tak der dette er mulig og ikke i konflikt med sprinkleranlegget. Ta kontakt ved spørsmål om dette.

Vaktmester vil nå fjerne søppel i garasjen ved behov, men dette har en kostnad for sameiet som vi håper alle kan hjelpe til med å få redusert ved selv å holde det ryddig på egen plass.

Ta kontakt hvis det er spørsmål eller innspill til drift av garasjen!