Merking av sykler

MERKING AV SYKLER

Hagebyen 1 har  begrenset med plass til sykler og styret har registrert flere eierløse sykler på område. For å få bedre oversikt over hvilke sykler som faktisk tilhører eiere i Hagebyen 1 vil styret dele ut klistremerker, merket  «Hagebyen 1», som skal festes på syklene.  Vi ber om at disse festes på rammen bak setet slik at de er lett synlige.

Styret vil postlegge tre klistremerker per leilighet. Er det behov for flere merker vennligst sende en e-post til crossaak@gmail.com

Sykler som ikke er merket innen 20.11.2016 vil 1.12.2016 bli fjernet, som eierløse, og overlevert Politiets Hittegodsavdeling. Dette varselet gjelder både for sykler ute og i garasjen.

Vi takker for ditt samarbeid.

Fornebu 25. oktober 2016.

Styret i Hagebyen 1

 

MARKING OF BICYCLES

Hagebyen 1 has limited bicycles storage both outside and in the garage. The Board has registered many  bikes not belonging to this property.  To limit the misuse of space we ask you to register your bike/s with a sticker marked «Hagebyen 1». The sticker will be posted  to you all.

Please put the sticker on your bike/s before 20.11.16. If your bike/s are not marked by this date they will be given to the Police´s lost/found on 1. 12.2016. If you need more stickers please contact: crossaak@gmail.com

We look forward to your cooperation.

Fornebu, 25 October 2016

The Board