Kontakt for lading av EL- eller hybrid bil

Etter ny kontrakt ble lagt ut har det vært en god pågang for etablering av ladepunkter. Som følge av dette er all tilgjengelig kapasitet i den «blå tavlen» (HF 432.87U1.02) brukt opp. Det vil derfor ikke tillates tilkobling av flere ladepunkter i denne tavlen

Se vedlegg til kontrakt for lading av bil for mer info: vedlegg-kontrakt-ladepunkt-25-oktober-2016

Ta kontakt med styret ved eventuelle spørsmål.