Ladepunkter i garasje

I helgen ble alle strømmålere for ladepunkter for biler avlest. Avlesningene blir nå rapportert til forretningsfører, som vil sørge for å fakturere eiere av ladepunktene med egen måler.

I forbindelse med gjennomgang av ladepunktene viser det seg at det ikke foreligger noen samsvarserklæringer i elskapene for installasjon av ladepunktene. Samtlige eiere av ladepunkter bes sende inn skannet samsvarserklæring til styret snarest.

Noen avvik på installasjoner, kontrakter o.l. følges opp løpende av styret.

Ny ladekontrakt vil legges ut om kort tid.