Fornebulandet Vel inviterer til sameiermøte

Fornebulandet vel har sameiene på Fornebulandet som medlemmer. Vi ønsker et tett og godt samarbeid og inviterer derfor til vårt første offisielle medlemsmøte:

Dato: Mandag 17. oktober 2016
Tid: Kl. 19:00 – 21:00
Sted: Storøya skole, auditoriet

Temaer:

1) Hvordan løse el-billading i et sameie-/garasjefellesskap?
Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening informerer om fallgruver og smarte løsninger. Det blir rik anledning til å stille spørsmål.

2) Internett/kabel-TV samarbeid på Fornebu?
Flere sameier på Fornebu har begynt å se på alternative kabel-TV og internettløsninger. Om flere sameier går sammen, vil vi oppnå helt andre langt bedre tilbud og priser enn det hvert enkelt sameie har i dag (både om vi fortsetter med en av dagens leverandører, eller om vi velger en ny). 2 representanter fra sameiene som har vært involvert i prosessen forteller om hvilke alternativer og muligheter som finnes i et marked i rask omstilling og endring. Målsetting i møtet: Registrere sameier som er interessert i å være med i et slikt samarbeid (uforpliktende i første omgang) og nedsette en liten gruppe som raskt kan jobbe videre med å få på plass konkrete tilbud.

3) Kort informasjon om viktige saker vellet arbeider med

4) Fornebulandet vel ønsker forslag til medlemsmøtetemaer fremover

Fint om alle sameiene på Fornebulandet kan stille med minst en styrerepresentant (sameier som ikke er medlemmer enda er hjertelig velkommen). Møtet er åpent for alle interesserte!

Vennligst del invitasjonen! Vel møtt!

Facebooklink: https://www.facebook.com/events/1810379005863967/