Rengjøring og ryddighet i garasjen

Vaktmester koster og rydder jevnlig i garasjen. Som de fleste sikkert har merket er det betydelig mindre støv og skitt i garasjen enn tidligere, noe vi håper alle er fornøyd med.

Vi er forpliktet til å holde orden både på grunn av trivsel og HMS-krav. Ren og ryddig garasje vil gi et bedre miljø for alle som ferdes der, redusere brannfare og gi billigere og bedre rengjøring.

For å få rengjort godt er det viktig at det ikke settes gjenstander på gulvet. Styret henstiller alle til å installere og bruke vegghengt stativ for hjulsett til bil. Takbokser kan installeres i tak der dette er mulig og ikke i konflikt med sprinkleranlegget. Ta kontakt ved spørsmål om dette.

Vaktmester vil nå fjerne søppel i garasjen ved behov, men dette har en kostnad for sameiet som vi håper alle kan hjelpe til med å få redusert ved selv å holde det ryddig på egen plass.

Ta kontakt hvis det er spørsmål eller innspill til drift av garasjen!

Kajakker i garasjen

Styret ber alle med kajakk i fellesstativene rundt om i garasjen om å gi oss beskjed så vi har oversikt over hvem som er eiere av disse.

Det er begrenset med plasser, og vi ber alle ta hensyn til at fellesstativene skal være for kajakker som er i jevnlig bruk og ikke til langtidslagring.

Takk for hjelpen!

Kontakt for lading av EL- eller hybrid bil

Etter ny kontrakt ble lagt ut har det vært en god pågang for etablering av ladepunkter. Som følge av dette er all tilgjengelig kapasitet i den «blå tavlen» (HF 432.87U1.02) brukt opp. Det vil derfor ikke tillates tilkobling av flere ladepunkter i denne tavlen

Se vedlegg til kontrakt for lading av bil for mer info: vedlegg-kontrakt-ladepunkt-25-oktober-2016

Ta kontakt med styret ved eventuelle spørsmål.

Merking av sykler

MERKING AV SYKLER

Hagebyen 1 har  begrenset med plass til sykler og styret har registrert flere eierløse sykler på område. For å få bedre oversikt over hvilke sykler som faktisk tilhører eiere i Hagebyen 1 vil styret dele ut klistremerker, merket  «Hagebyen 1», som skal festes på syklene.  Vi ber om at disse festes på rammen bak setet slik at de er lett synlige.

Styret vil postlegge tre klistremerker per leilighet. Er det behov for flere merker vennligst sende en e-post til crossaak@gmail.com

Sykler som ikke er merket innen 20.11.2016 vil 1.12.2016 bli fjernet, som eierløse, og overlevert Politiets Hittegodsavdeling. Dette varselet gjelder både for sykler ute og i garasjen.

Vi takker for ditt samarbeid.

Fornebu 25. oktober 2016.

Styret i Hagebyen 1

 

MARKING OF BICYCLES

Hagebyen 1 has limited bicycles storage both outside and in the garage. The Board has registered many  bikes not belonging to this property.  To limit the misuse of space we ask you to register your bike/s with a sticker marked «Hagebyen 1». The sticker will be posted  to you all.

Please put the sticker on your bike/s before 20.11.16. If your bike/s are not marked by this date they will be given to the Police´s lost/found on 1. 12.2016. If you need more stickers please contact: crossaak@gmail.com

We look forward to your cooperation.

Fornebu, 25 October 2016

The Board

Ladepunkter i garasje

I helgen ble alle strømmålere for ladepunkter for biler avlest. Avlesningene blir nå rapportert til forretningsfører, som vil sørge for å fakturere eiere av ladepunktene med egen måler.

I forbindelse med gjennomgang av ladepunktene viser det seg at det ikke foreligger noen samsvarserklæringer i elskapene for installasjon av ladepunktene. Samtlige eiere av ladepunkter bes sende inn skannet samsvarserklæring til styret snarest.

Noen avvik på installasjoner, kontrakter o.l. følges opp løpende av styret.

Ny ladekontrakt vil legges ut om kort tid.

Fornebulandet Vel inviterer til sameiermøte

Fornebulandet vel har sameiene på Fornebulandet som medlemmer. Vi ønsker et tett og godt samarbeid og inviterer derfor til vårt første offisielle medlemsmøte:

Dato: Mandag 17. oktober 2016
Tid: Kl. 19:00 – 21:00
Sted: Storøya skole, auditoriet

Temaer:

1) Hvordan løse el-billading i et sameie-/garasjefellesskap?
Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening informerer om fallgruver og smarte løsninger. Det blir rik anledning til å stille spørsmål.

2) Internett/kabel-TV samarbeid på Fornebu?
Flere sameier på Fornebu har begynt å se på alternative kabel-TV og internettløsninger. Om flere sameier går sammen, vil vi oppnå helt andre langt bedre tilbud og priser enn det hvert enkelt sameie har i dag (både om vi fortsetter med en av dagens leverandører, eller om vi velger en ny). 2 representanter fra sameiene som har vært involvert i prosessen forteller om hvilke alternativer og muligheter som finnes i et marked i rask omstilling og endring. Målsetting i møtet: Registrere sameier som er interessert i å være med i et slikt samarbeid (uforpliktende i første omgang) og nedsette en liten gruppe som raskt kan jobbe videre med å få på plass konkrete tilbud.

3) Kort informasjon om viktige saker vellet arbeider med

4) Fornebulandet vel ønsker forslag til medlemsmøtetemaer fremover

Fint om alle sameiene på Fornebulandet kan stille med minst en styrerepresentant (sameier som ikke er medlemmer enda er hjertelig velkommen). Møtet er åpent for alle interesserte!

Vennligst del invitasjonen! Vel møtt!

Facebooklink: https://www.facebook.com/events/1810379005863967/