Endringer på giro fra OBOS fra 1. oktober

Fra 1. oktober blir felleskostnadene til garasjeplassene krevd inn på samme giro som  felleskostnadene for boligsameiet ettersom man nå har begynt samdrift med garasjesameiet/boligsameiet.  Så de totale kostnadene vil være de samme som før.  I tillegg blir nå felleskostnadene for garasjen innkrevd månedlig, ikke kvartalsvis.  Dette for å forberede seg til ny fakturering fra nyttår, hvor giroer vil bli sendt ut hver måned, og ikke kvartalsvis slik det gjøres i dag.  Dette vil gi styrene en bedre fleksibilitet i å endre felleskostnader.

Styret