Sjekk reklamasjoner i Boligbasen!

Veidekke har for tiden en rekke underleverandører på plass på området for å utbedre mangler både på fellesområder og i boenheter.

Styret ber alle om å kontrollere innmeldte reklamasjoner i Boligbasen, og sikre seg at utestående reklamasjoner fortsatt er åpne samt at den enkeltes reklamasjonsliste er komplett med alle relevante saker.

Hilsen Styret