Parkeringskontroll innføres i Hagebyen 2

Sameiet Hagebyen 2 varsler om at de innfører parkeringskontroll på sitt område som grenser mot vårt sameie. Dette er altså området rundt stikkveien fra Forneburingen og ned mot barnehagetomten.

Det vil kun være lovlig å parkere på oppmerkede plasser. De oppmerkede plassene eies av næringsseksjonen, og disse vil være forbeholdt deres kunder.

Overtredelser blir bøtelagt!

Hilsen Styret.