Oppdatering reklamasjoner og befaring

Styret deltok 23.8 i ettårsbefaring for fellesområdene. En lang rekke reklamasjonspunkter ble gjennomgått og diskutert. I tillegg til spesifikke mangler har styret som tidligere meldt startet en prosess for å få vurdert den overordnede kvaliteten på leveransen direkte mot Veifor. Mer informasjon om dette kommer utover høsten.

Hilsen Styret.