Husk å rense sluk og avløp på terrasser/balkonger

Det er viktig å rense utendørs sluk og avløp både vår og høst. Sjekk dette i din egen bolig nå!

Tettes sluk kan gi oversvømmelser og vannskader både i egen og andres bolig. Slike vannskader er svært kostbare og ved manglende vedlikehold kan den enkelte sameier bli holdt økonomisk ansvarlig.

Det er den enkelte sameier som må vedlikeholde sluk og avløp i egen enhet, både inne på bad og kjøkken og ute på terrasser/balkonger. Sjekk FDV-dokumentasjonen for din bolig hvis du er usikker på hvordan du gjør dette.

Styret

 

IMG_1192

Sluk på takterrasse

Endringer på giro fra OBOS fra 1. oktober

Fra 1. oktober blir felleskostnadene til garasjeplassene krevd inn på samme giro som  felleskostnadene for boligsameiet ettersom man nå har begynt samdrift med garasjesameiet/boligsameiet.  Så de totale kostnadene vil være de samme som før.  I tillegg blir nå felleskostnadene for garasjen innkrevd månedlig, ikke kvartalsvis.  Dette for å forberede seg til ny fakturering fra nyttår, hvor giroer vil bli sendt ut hver måned, og ikke kvartalsvis slik det gjøres i dag.  Dette vil gi styrene en bedre fleksibilitet i å endre felleskostnader.

Styret

Oppdatering reklamasjoner og befaring

Styret deltok 23.8 i ettårsbefaring for fellesområdene. En lang rekke reklamasjonspunkter ble gjennomgått og diskutert. I tillegg til spesifikke mangler har styret som tidligere meldt startet en prosess for å få vurdert den overordnede kvaliteten på leveransen direkte mot Veifor. Mer informasjon om dette kommer utover høsten.

Hilsen Styret.

Parkeringskontroll innføres i Hagebyen 2

Sameiet Hagebyen 2 varsler om at de innfører parkeringskontroll på sitt område som grenser mot vårt sameie. Dette er altså området rundt stikkveien fra Forneburingen og ned mot barnehagetomten.

Det vil kun være lovlig å parkere på oppmerkede plasser. De oppmerkede plassene eies av næringsseksjonen, og disse vil være forbeholdt deres kunder.

Overtredelser blir bøtelagt!

Hilsen Styret.