Ladestasjon til EL- eller hybridbil

Som flere har fått med seg er den gamle kontrakten for etablering av ladestasjon til EL- eller hybridbil trukket fra hjemmesiden. Årsaken til dette er at den gamle løsingen med etablering av sikring, ladestasjon og ev. strømmåler ikke tillater at alle i sameiet kan få ladestasjon. En videreføring av dette ville medført at kun de første som etablerte ladestasjon ville fått mulighet til dette. Det er en løsing vi ikke kan ha i et sameie. Kapasiteten nærmer seg brukt opp i enkelte tavler allerede.

For å sørge for at alle som har og vil få behov for å etablere ladestasjon, arbeides det nå med å hente inn tilbud på etablering av et dedikert ladesystem for garasjen. Systemet det hentes inn tilbud på å etablere er fra SALTO ( les mer på http://www.salto.no)

Den nye kontrakten vil være oppsigbar. Årsaken til dette er at alle som etablerer nye ladestasjoner skal kobles til det nye ladesystemet, eller kobles til det i fremtiden. Kostnader for dette vil være på plass når vi har fått inn tilbud på etablering av anlegget. Ny kontrakt legges ut når estimerte kostnader for dedikert ladesystem foreligger.

Ta gjerne kontakt med styret for mer informasjon ved behov. Informasjon og status legges ut på hjemmesiden over sommeren.