Lagring i felles trappeoppganger

Under trappen skal det kun plasseres barnevogner og sykkelvogner.

Alle andre gjenstander må fjernes omgående. Styret har fått flere klager fra beboere.

NOTE: Only child strollers and bike trailers may be stored beneath stairs

All other items must be removed.                                                                    Styret, 7.7.16.