Endring av platting / markterrasse

Ved ønske om å endre på platting / marterrasse på hageside (rekkehus & 2+2), samt 1 etasje i blokkene må dette søkes og godkjennes av styret jamfør §4 i sameiets vedtekter.

Styret minner om at endring av platting på inngangside ikke er tillat, da dette vil medføre store visuelle forskjeller i sameiet.

Instruks er lagt ut her: Instruks for platting / markterrasser.