Vask av garasjen, 30. mai 2016

Vi minner om at garasjen vaskes den 30. mai 2016. Dette betyr at alle biler og alt annet (inkl. dekk som ikke henger på dekkstativ) som er plassert på parkeringsplassene må være fjernet innen kl. 07:30 mandag morgen.

Som tidligere nevnt: Sameiet får låne nabotomten mot Nansenparken. Alle seksjonseiere kan benytte seg av tomten til parkering 30. Mai. Det presiseres at tomteier IKKE tar ansvar for bruken og all bruk av tomten er på egent ansvar.