Garasjevask

Garasjevask gjennomføres MANDAG 30 MAI Kl 08.00-16.00. Garasjen må være tømt for samtlige biler og gjenstander som står på gulvet.

Hele garasjen inklusive gjesteparkering skal vaskes. Det må derfor ikke parkeres biler på gjesteparkeringen.

Sameiet får låne nabotomten mot Nansenparken. Alle seksjonseiere kan benytte seg av tomten til parkering 30. Mai. Det presiseres at tomteier IKKE tar ansvar for bruken og all bruk av tomten er på egent ansvar.

Hvis man er bortreist eller ikke selv kan flytte bilen, oppfordrer vi til at nøkkel leveres til god nabo som kan bistå med dette. For at resultatet skal bli ordentlig, og som mange av dere forventer må hele gulvet være tilgjengelig.

Selskapet som vasker og sameiet tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå på kjøretøy, gjenstander, sykler, motorsykler etc. som står i garasjeanlegget. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste at alt er fjernet.