KJÆRE BEBOERE

Sameiet Hagebyen 1 har et sett med Vedtekter og et sett med Husordensregler som er godkjent i vårt årlige Sameiermøte. Reglene er tilgjengelig på vår hjemmeside https://hagebyen1.no/.

Styret har funnet at reglene på noen områder ikke er tydelige nok og har derfor besluttet å utdype dem. Vi er opptatt av å opprettholde verdien på Sameiet vårt. Vårt nabolag skal holde en høy standard og gi et likt inntrykk så langt det er mulig.

Vi vil ta utgangspunkt i paragraf (§) 4:

«Uten skriftlig samtykke fra Styret har en seksjonseier ikke rett til å foreta arbeider som påvirker bebyggelsens eksteriør eller andre fellesarealer inne eller ute, så som endring av farge, utskiftning av vindusglass, oppsetting av antenner og markiser samt skjerming av balkonger og terrasser / private uteoppholdsarealer»

Inntil reglene er klare vil styret ikke behandle saker, som henviser til paragraf (§) 4.

Vi håper på forståelse for det.

I tillegg til paragraf (§) 4 i Vedtektene vil styret også se på en utbedring av ordensreglene for garasjen, punkt 8 i Husordensreglene.

Fornebu, 13. mai 2016

Med vennlig hilsen,

Styret