Montering av dekk- og sykkelstativ

Montering av dekk- og sykkelstativ er avtalt 23 og 24 mai mellom kl 08:30 og 17:00.

De som får montert stativ de respektive dagene tar kontakt med Eivind Berg mellom kl 16:00 og 17.00 for overlevering av nøkler til stativet. Nøkkel må signeres ut fra leverandør for overlevering. Fakturering skjer individuelt fra leverandør.

Listen under viser dato for de respektive plassene. Kontroller at bestillingen er registrert og p-plass er på listen nedenfor. Biler på disse plassene må være fjernet når montering foregår. De som ikke bruker bilen på dagtid kan benytte seg av gjesteparkeringen ute og inne. Det vil ikke være nødvendig å sende inn sms for bruk av gjesteparkering.

Stativene vil bli montert mitt på plassen og opp på veggen. På de plasser der det går rør vil stativet monteres på den mest hensiktsmessige måten, og stort sett over rør. For de som ev. har spesielle ønsker om plassering ber vi dere ta kontakt med:

Eivind Berg hos Dekkstativ AS

Tlf: 900 32 570

eb@dekkstativ.no

www.dekkstativ.no

 

Montering 23 Mai:

Plass: 5, 16, 17, 23, 24, 25, 36, 46, 47, 52, 69, 79, 81, 86, 91

Montering 24 Mai:

Plass: 128, 131, 133, 141, 142, 150, 153, 155, 160, 163, 167, 186, 191, 255, 266