Dekk- og sykkelstativ

Første runde med montering av dekk- og sykkelstativ er ferdig. Det var noen som kom til leverandøren for å bestille når de monterte. Siden flere ønsket stativ i denne omgang gjennomføres det en ny bestillings- og monteringsrunde.

Alle som ønsker et stativ inklusive de som tok kontakt med leverandør/styret i kjelleren må gå inn på lenken under og bestille. Fristen for bestilling settes denne gangen til 27. juni.

Bestilling: http://www.dekkstativ.no/bestilling/

Skjermbilde 2016-05-12 kl. 15.52.12

Vask av garasjen, 30. mai 2016

Vi minner om at garasjen vaskes den 30. mai 2016. Dette betyr at alle biler og alt annet (inkl. dekk som ikke henger på dekkstativ) som er plassert på parkeringsplassene må være fjernet innen kl. 07:30 mandag morgen.

Som tidligere nevnt: Sameiet får låne nabotomten mot Nansenparken. Alle seksjonseiere kan benytte seg av tomten til parkering 30. Mai. Det presiseres at tomteier IKKE tar ansvar for bruken og all bruk av tomten er på egent ansvar.

Beboermøte 1. juni 2016 kl. 18:00

Kjære beboere i Hagebyen1

 På sist Sameiermøte, 14. mars 2016, ble det ytret ønske om et uformelt beboermøte hvor vi kan møtes og snakke om saker som vi som sameiere er opptatt av.

Styret inviterer derfor til uformelt samvær onsdag 1. juni kl. 18:00 på den store oppholdsplassen. Styret vil være tilstede og lytte til beboernes innspill. Vi ser for oss at møtet varer en times tid.

 Velkommen til beboermøte.

 

Garasjevask

Garasjevask gjennomføres MANDAG 30 MAI Kl 08.00-16.00. Garasjen må være tømt for samtlige biler og gjenstander som står på gulvet.

Hele garasjen inklusive gjesteparkering skal vaskes. Det må derfor ikke parkeres biler på gjesteparkeringen.

Sameiet får låne nabotomten mot Nansenparken. Alle seksjonseiere kan benytte seg av tomten til parkering 30. Mai. Det presiseres at tomteier IKKE tar ansvar for bruken og all bruk av tomten er på egent ansvar.

Hvis man er bortreist eller ikke selv kan flytte bilen, oppfordrer vi til at nøkkel leveres til god nabo som kan bistå med dette. For at resultatet skal bli ordentlig, og som mange av dere forventer må hele gulvet være tilgjengelig.

Selskapet som vasker og sameiet tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå på kjøretøy, gjenstander, sykler, motorsykler etc. som står i garasjeanlegget. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste at alt er fjernet.

KJÆRE BEBOERE

Sameiet Hagebyen 1 har et sett med Vedtekter og et sett med Husordensregler som er godkjent i vårt årlige Sameiermøte. Reglene er tilgjengelig på vår hjemmeside https://hagebyen1.no/.

Styret har funnet at reglene på noen områder ikke er tydelige nok og har derfor besluttet å utdype dem. Vi er opptatt av å opprettholde verdien på Sameiet vårt. Vårt nabolag skal holde en høy standard og gi et likt inntrykk så langt det er mulig.

Vi vil ta utgangspunkt i paragraf (§) 4:

«Uten skriftlig samtykke fra Styret har en seksjonseier ikke rett til å foreta arbeider som påvirker bebyggelsens eksteriør eller andre fellesarealer inne eller ute, så som endring av farge, utskiftning av vindusglass, oppsetting av antenner og markiser samt skjerming av balkonger og terrasser / private uteoppholdsarealer»

Inntil reglene er klare vil styret ikke behandle saker, som henviser til paragraf (§) 4.

Vi håper på forståelse for det.

I tillegg til paragraf (§) 4 i Vedtektene vil styret også se på en utbedring av ordensreglene for garasjen, punkt 8 i Husordensreglene.

Fornebu, 13. mai 2016

Med vennlig hilsen,

Styret

Montering av dekk- og sykkelstativ

Montering av dekk- og sykkelstativ er avtalt 23 og 24 mai mellom kl 08:30 og 17:00.

De som får montert stativ de respektive dagene tar kontakt med Eivind Berg mellom kl 16:00 og 17.00 for overlevering av nøkler til stativet. Nøkkel må signeres ut fra leverandør for overlevering. Fakturering skjer individuelt fra leverandør.

Listen under viser dato for de respektive plassene. Kontroller at bestillingen er registrert og p-plass er på listen nedenfor. Biler på disse plassene må være fjernet når montering foregår. De som ikke bruker bilen på dagtid kan benytte seg av gjesteparkeringen ute og inne. Det vil ikke være nødvendig å sende inn sms for bruk av gjesteparkering.

Stativene vil bli montert mitt på plassen og opp på veggen. På de plasser der det går rør vil stativet monteres på den mest hensiktsmessige måten, og stort sett over rør. For de som ev. har spesielle ønsker om plassering ber vi dere ta kontakt med:

Eivind Berg hos Dekkstativ AS

Tlf: 900 32 570

eb@dekkstativ.no

www.dekkstativ.no

 

Montering 23 Mai:

Plass: 5, 16, 17, 23, 24, 25, 36, 46, 47, 52, 69, 79, 81, 86, 91

Montering 24 Mai:

Plass: 128, 131, 133, 141, 142, 150, 153, 155, 160, 163, 167, 186, 191, 255, 266

VÅRT FORNEBU

Nå er det kun 4 dager til 10-årsjubilèet for Fornebuerklæringen. «Vårt Fornebu» er navnet på jubilèumsarrangementet som starter f.k. torsdag kl. 07:30 og varer helt til midnatt samme dag. «Alle» på Fornebu er med og over en 1/2 million kr. er investert i arrangementet som har et innhold for alle.
Fornebulandet Vel har vært med fra start både i styringsgruppen og i ulike utvalgt. Vennligst del informasjon om arrangementet på ditt sameies hjemme-/Facebookside – eller som oppslag på sameiets informasjonstavle.
Arrangementets Facebookside: https://www.facebook.com/vartfornebu/?fref=ts
Fornebulandet Vel – «Vi står sammen om Fornebulandet»