Nabovarsel 1. mai og 7. mai 2016

I forbindelse med forestående aktiviteter i Telenor Arena har Trafikk Telenor Arena sendt oss følgende oversikt med tilhørende trafikkendringer:

Søndag 1. mai:
Adele konsert 18:00-ca. 22:30
Dette medfører at:
• Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
• Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
• Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
• Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
• Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Tirsdag 3. mai 16:00-24:00
Onsdag 4. mai 08:00-24:00
Torsdag 5. mai 08:00-24:00
Visjon Norge – Møte/Messe
Forventet økt trafikk på buss og vei ved arrangementets åpningstider og avslutning

Lørdag 7. mai:
We Love The 80`s Konsert 18:30 til ca 23:30
Liten trafikkpakke fra kl. 17:00 som medfører at Tårnet rundkjøring sperres.

Søndag 15.mai:
Lukket arrangement 15:00 til ca 03:00
Liten trafikkpakke fra kl. 15:00 som medfører at Tårnet rundkjøring sperres.