Rydding av garasjeplasser

Vi ber allerede nå om at den enkelte bruker av garasjeplass fjerner hensatte gjenstander.

Private gjenstander må den enkelte ta hånd om selv.

Garasjeplassen er underlagt HMS regler.

Den 28. april til 2. mai vil det være utsatt to avfallscontainere ute på 2 av gjesteparkeringsplassene. Disse kan benyttes til å kaste normalt avfall. Alt av hensatte gjenstander må være fjernet innen 8. mai.

Spesialavfall som bilbatterier, dekk, spraybokser, maling, brennbare stoffer etc. må leveres på kommunens mottak for spesialavfall.

Vi minner atter en gang om at det kun er tillatt å parkere en bil pr. plass. Dette er regulert i vedtektene og må respekteres. Det er ikke tillatt å bruke plassen til lagring av diverse gjenstander. Dekk må også fjernes inntil disse kan monteres på dekkstativ. Lagring av dekk på gulvet hindrer maskinene.

Garasjen er et felles område hvor særfordeler ikke kan imøtekommes. Flertallet av brukerne respekterer dette.

I fremtiden vil alle gjenstander bli kastet for den respektive bruker av garasjeplassens regning.

Garasjen skal til enhver være ryddig.

Etter at garasjen er ryddet vil gulvet rengjøres. (Viser til flere pågående saker som ble behandlet på årsmøtet).