Rengjøring av garasje

Vask av garasjen er planlagt gjennomført i mai / juni 2016. Det er tenkt at garasjen vaskes over 3 dager med oppstart innerst i garasjen. På denne måten vil man kunne benytte ute- og gjesteparkering ved behov.

NB! Verken selskap som skal utføre vaskingen eller sameiet tar ansvar for skader som måtte oppstå på biler, motorsykler, sykler etc. Det oppfordres til at alle parkeringsplasser er tomme slik at hele garasjen vaskes og resultatet blir så bra som mulig.

Den praktiske gjennomføringen vil bli varslet på hjemmesiden og på plakater i garasjen.