Nabovarsel 1. mai og 7. mai 2016

I forbindelse med forestående aktiviteter i Telenor Arena har Trafikk Telenor Arena sendt oss følgende oversikt med tilhørende trafikkendringer:

Søndag 1. mai:
Adele konsert 18:00-ca. 22:30
Dette medfører at:
• Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
• Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
• Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
• Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
• Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Tirsdag 3. mai 16:00-24:00
Onsdag 4. mai 08:00-24:00
Torsdag 5. mai 08:00-24:00
Visjon Norge – Møte/Messe
Forventet økt trafikk på buss og vei ved arrangementets åpningstider og avslutning

Lørdag 7. mai:
We Love The 80`s Konsert 18:30 til ca 23:30
Liten trafikkpakke fra kl. 17:00 som medfører at Tårnet rundkjøring sperres.

Søndag 15.mai:
Lukket arrangement 15:00 til ca 03:00
Liten trafikkpakke fra kl. 15:00 som medfører at Tårnet rundkjøring sperres.

Rydding av garasjeplasser

Vi ber allerede nå om at den enkelte bruker av garasjeplass fjerner hensatte gjenstander.

Private gjenstander må den enkelte ta hånd om selv.

Garasjeplassen er underlagt HMS regler.

Den 28. april til 2. mai vil det være utsatt to avfallscontainere ute på 2 av gjesteparkeringsplassene. Disse kan benyttes til å kaste normalt avfall. Alt av hensatte gjenstander må være fjernet innen 8. mai.

Spesialavfall som bilbatterier, dekk, spraybokser, maling, brennbare stoffer etc. må leveres på kommunens mottak for spesialavfall.

Vi minner atter en gang om at det kun er tillatt å parkere en bil pr. plass. Dette er regulert i vedtektene og må respekteres. Det er ikke tillatt å bruke plassen til lagring av diverse gjenstander. Dekk må også fjernes inntil disse kan monteres på dekkstativ. Lagring av dekk på gulvet hindrer maskinene.

Garasjen er et felles område hvor særfordeler ikke kan imøtekommes. Flertallet av brukerne respekterer dette.

I fremtiden vil alle gjenstander bli kastet for den respektive bruker av garasjeplassens regning.

Garasjen skal til enhver være ryddig.

Etter at garasjen er ryddet vil gulvet rengjøres. (Viser til flere pågående saker som ble behandlet på årsmøtet).

Rengjøring av garasje

Vask av garasjen er planlagt gjennomført i mai / juni 2016. Det er tenkt at garasjen vaskes over 3 dager med oppstart innerst i garasjen. På denne måten vil man kunne benytte ute- og gjesteparkering ved behov.

NB! Verken selskap som skal utføre vaskingen eller sameiet tar ansvar for skader som måtte oppstå på biler, motorsykler, sykler etc. Det oppfordres til at alle parkeringsplasser er tomme slik at hele garasjen vaskes og resultatet blir så bra som mulig.

Den praktiske gjennomføringen vil bli varslet på hjemmesiden og på plakater i garasjen.

Dekk- og sykkelstativ

Styret ser behovet for god og sikker oppbevaring av dekk og/eller sykler i garasjeanlegget, og har fremforhandlet en prisgunstig og arbeidsbesparende avtale med Dekkstativ Norge AS. Ref. årsmøte for garasjesameiet 2016. Etter befaring ser vi at produktet kan monteres på mange plasser, men på enkelte plasser er det installasjoner som forhindrer montering. Dekk- og sykkelstativ kan derfor ikke monteres på disse plassene. Stativet som tilbys er låsbart og leveres ferdig montert på din plass. Styret har gjennomført befaring med leverandør og skissert opp praktiske plasseringer i garasjeanlegget.

Styret tar nå opp bestillinger fra beboerne for en fellesbestilling.

Bestilling gjøres på leverandørens hjemmeside innen 6. mai 2016

http://www.dekkstativ.no/bestilling/

Dersom du har spesielle behov ifm. plassering, legg igjen en kommentar i eget punkt i skjemaet:

Skjermbilde 2016-04-22 kl. 22.15.30.png

Skjermbilde 2016-04-22 kl. 22.15.37.png

Produkt Pris
Pris, ink. mva, pr stk, komplett, ferdig montert stativ ink lås* kr. 3.656,-
Veiledende pris, ink. mva. kr. 4.990,-

*Minste fellesbestilling er 25 stk.

Bestilles det mindre enn 25 stk. stativer vil styret komme med informasjon om ev. konsekvens for pris/bestilling.

Ønskes ytterlig informasjon se: www.dekkstativ.no eller ta kontakt med Birger Lange hos Dekkstativ Norge AS.

Containere til blandet avfall – 28 april til 2 mai

ImageGen.ashxTorsdag den 28 april til mandag den 2 mai, vil det komme 2 stk. åpne containere beregnet for blandet avfall.

Disse vil bli plassert på gjesteparkeringen som er ute ved tuntreet (store lekeplassen) ved Regattaveien nr. 9.

Containerne vil bli hentet 2 mai om morgenen.

Det skal under ingen omstendigheter settes ting utenfor containerne!

Dette må IKKE kastes i containeren:

  • Farlig avfall som: maling, olje, lakk, spraybokser, kjemikalier, lysstoffrør, propan, PCB/klorparafinvinduer, o.l.
  • EE-avfall/Elektriske artikler som: batterier, hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler/ledninger, o.l.
  • Matavfall
  • Impregnerte materialer
  • Gips
  • Dekk
  • Flytende avfall

# Sist gang vi hadde container ble det dessverre kastet en del EE-avfall. Det vil vi ikke ha noe av denne gang!

Brytes dette vil vi få en stor ekstraregning fra containerutleieren.

En fin mulighet til å rydde opp i ødelagte uteleker etc.