Viktig informasjon vedr. varmeanlegget i Hagebyen 1

Bravida skal foreta en justering på hele varmeanlegget i Hagebyen 1 i uke 16, med oppstart 18. april.

For at dette skal bli mest mulig korrekt er det viktig at alle ventiler på alle radiatorer settes på full varme senest søndag 17. april på formiddagen.

Selv om ventilene settes på fullt vil det ikke bli for varmt i leiligheten, dette fordi varmen på vannet ut på anlegget vil regulere seg etter utetemperaturen. Dog må man være forberedt på litt ujevn varme denne uken.