Informasjon vedr. ny renovasjonsordning i Bærum kommune

Informasjonsbrev_Sameier_Renovasjon

Boliger tilknyttet avfallssuget på Fornebu vil ikke bli påvirket av nye beholdere for husholdningsavfall. Her vil det komme en egen løsning for optisk ettersortering av matavfall. Matavfallet kildesorteres i egen pose med bestemt farge, knytes godt igjen og legges i nedkast for restavfall.