Utvendig sjekk av private ytterdører: Tirsdag 2. og Onsdag 3. februar!

Grunnet en del reklamasjoner på de private ytterdørene så vil leverandøren (Dooria/Swedoor) gjennomføre en utvendig sjekk/kontroll av alle private ytterdører.

Dette vil foregå Tirsdag 2. og Onsdag 3. februar fra kl. 08:00 og utover. 

Dere trenger ikke være hjemme når denne sjekken/kontrollen utføres.  

Dette til orientering.