Radiator ikke varm nok?

Hvis man syntes radiatoren ikke er varm nok kan det hende at det er behov for å «lufte» den litt.
Slik «lufter» man en radiator:
1. Sett radiatoren på.
2. Hold en klut/tørkepapir under skruen som sitter på motsatt ende av radiatoren enn der termostaten sitter.
3. Skru denne sakte ut til det kommer ut luft/vann.
4. Skru igjen når det bare kommer ut vann og all luft er ute.
5. Sett radiatorene på 5 og avvent cirka et døgn.
Vil minne om at radiatorene i utgangspunktet kun kan gi 22-23 grader i leiligheten, men mulig noe lavere i perioder det er veldig kaldt ute. Ønsker man det varmere må en ekstern varmekilde til. Husk at frittstående ovner ikke må stå i nærheten av brennbart materiale.