Mus trekker nå i hus

Når kulda kommer, er det godt å være inne.  Det synes musene også, selv om de egentlig lever ute. Typisk hagebeplantning, med hekker, busker og kratt, er musenes naturlige tilholdssted.

Mus er redd for åpne plasser, så man bør ha det ryddig rundt hus og helst ikke busker inntil veggene.  Fugle-/dyremat tiltrekker seg mus og bør unngås lagret i bod eller på terrasser/balkonger. Husk å holde inngangsdører lukket; musene smetter raskt inn, når det er kaldt ute. Musebestanden går i bølger og ”museår” er lokale og uregelmessig.

Ved ev museplager kan man sette ut låsbare åtestasjoner som kan kjøpes for ca kr 250.  Disse kan for eksempel kjøpes hos Løvenskiold Vækerø, skadedyrbutikken.no, Åtestasjon vedr. mus på Coop byggmix til kr 129,00. Låsbart i plast. etc.

Dette er å anse som et mulig midlertidig tiltak da det vil komme «forslag til vedtak» på årsmøte å engasjere et skadedyrfirma.

Hvis man velger å gå til innkjøp av midlertidig løsning så skal åtestasjonene settes på «privat» grunn som inntil egen fasade og/eller inne i egen bod.

Mus