Oppdatert – Status vedr. ventilasjon i Regattaveien 4 og 8

  • Randem & Hübert ventilasjon skal komme i løpet av ettermiddagen (6. jan).
  • Det har nå vært en tekniker som har gått gjennom begge anleggene, og funnet noen feil. Dette er nå rettet opp i. Kjernen til problemet var noen tekniske innstillinger, samt noen sensorer som var stilt inn feil. Dette resulterte i at det ble altfor mye is ved luftinntaket enn det anlegget taklet, og da klarte ikke anlegget å av-ise seg lenger. Når dette skjer, skaper det en del ringvirkninger.

Noen problemer som dukket opp i de forskjelllige seksjonene:

– Det blåste fra avtrekket.

– Anlegget sluttet i praksis å virke, noe som ga dårlig luftkvalitet og fremmede lukter.

– Feil trykk i leiligheten, slik at det ble unormalt mye gjennomtrekk kun ved å åpne et vindu eller en dør.

– Varierende temperaturer i seksjonen.

Dette skal nå være utbedret, i følge teknikker fra Randem & Hübert, men følg gjerne med og kom med tilbakemeldinger per mail hvis dere mener ventilasjonen ikke virker som den skal.

Husk at anlegget vil fortsatt av-ise seg med jevne mellomrom, noe som gjør at anlegget vil variere fra 30-70% effekt i cirka 15 minutter.

Dette kan gjenta seg flere ganger hvis det er minusgrader ute og mye fuktig retur luft. Det vil da danne seg mer is enn vanlig, men ingen av de overnevnte problemene skal i utgangspunktet forekomme.