Informasjon vedr. ventilasjonsanleggene i blokkene

Her er en mulig forklaring på hvorfor enkelte merker at ventilasjonen går litt opp og ned når det blir kaldere i luften. Se svar under fra Klima Control AS. Vi jobber fortsatt med å finne mulig andre feil. Vi ber om forståelse for at dette kan ta noe tid.

Anleggene i Hagebyen 1 er levert med en avisningsfunkjson på gjenvinner. Dette fungerer slik at når det blir for stort trykkfall over gjenvinner på avtrekkside så lukker gjenvinner ned til 30% og 70% går gjennom bypassen på gjenvinnerbatteriet. For å greie og holde ønsket tilluftstemperatur senker vi også trykksettpunktet til viftene slik at disse går på en lavere hastighet. Anlegget går i avisning i 15 minutter før det går tilbake til normaldrift. Dette kan gjenta seg flere ganger ved mye is.

 I perioder hvor det trekkes ut mye fuktig luft og det er kaldt ute vil det danne seg is i gjenvinner som gjør at anlegget vil ha behov for å kjøre avisning. Siden viftene da girer seg ned og går tilbake til full luftmengde etter 15 minutter vil beboere kanskje oppleve dette som pendling.