Radiator ikke varm nok?

Hvis man syntes radiatoren ikke er varm nok kan det hende at det er behov for å «lufte» den litt.
Slik «lufter» man en radiator:
1. Sett radiatoren på.
2. Hold en klut/tørkepapir under skruen som sitter på motsatt ende av radiatoren enn der termostaten sitter.
3. Skru denne sakte ut til det kommer ut luft/vann.
4. Skru igjen når det bare kommer ut vann og all luft er ute.
5. Sett radiatorene på 5 og avvent cirka et døgn.
Vil minne om at radiatorene i utgangspunktet kun kan gi 22-23 grader i leiligheten, men mulig noe lavere i perioder det er veldig kaldt ute. Ønsker man det varmere må en ekstern varmekilde til. Husk at frittstående ovner ikke må stå i nærheten av brennbart materiale.

Mus trekker nå i hus

Når kulda kommer, er det godt å være inne.  Det synes musene også, selv om de egentlig lever ute. Typisk hagebeplantning, med hekker, busker og kratt, er musenes naturlige tilholdssted.

Mus er redd for åpne plasser, så man bør ha det ryddig rundt hus og helst ikke busker inntil veggene.  Fugle-/dyremat tiltrekker seg mus og bør unngås lagret i bod eller på terrasser/balkonger. Husk å holde inngangsdører lukket; musene smetter raskt inn, når det er kaldt ute. Musebestanden går i bølger og ”museår” er lokale og uregelmessig.

Ved ev museplager kan man sette ut låsbare åtestasjoner som kan kjøpes for ca kr 250.  Disse kan for eksempel kjøpes hos Løvenskiold Vækerø, skadedyrbutikken.no, Åtestasjon vedr. mus på Coop byggmix til kr 129,00. Låsbart i plast. etc.

Dette er å anse som et mulig midlertidig tiltak da det vil komme «forslag til vedtak» på årsmøte å engasjere et skadedyrfirma.

Hvis man velger å gå til innkjøp av midlertidig løsning så skal åtestasjonene settes på «privat» grunn som inntil egen fasade og/eller inne i egen bod.

Mus

Oppdatert – Status vedr. ventilasjon i Regattaveien 4 og 8

  • Randem & Hübert ventilasjon skal komme i løpet av ettermiddagen (6. jan).
  • Det har nå vært en tekniker som har gått gjennom begge anleggene, og funnet noen feil. Dette er nå rettet opp i. Kjernen til problemet var noen tekniske innstillinger, samt noen sensorer som var stilt inn feil. Dette resulterte i at det ble altfor mye is ved luftinntaket enn det anlegget taklet, og da klarte ikke anlegget å av-ise seg lenger. Når dette skjer, skaper det en del ringvirkninger.

Noen problemer som dukket opp i de forskjelllige seksjonene:

– Det blåste fra avtrekket.

– Anlegget sluttet i praksis å virke, noe som ga dårlig luftkvalitet og fremmede lukter.

– Feil trykk i leiligheten, slik at det ble unormalt mye gjennomtrekk kun ved å åpne et vindu eller en dør.

– Varierende temperaturer i seksjonen.

Dette skal nå være utbedret, i følge teknikker fra Randem & Hübert, men følg gjerne med og kom med tilbakemeldinger per mail hvis dere mener ventilasjonen ikke virker som den skal.

Husk at anlegget vil fortsatt av-ise seg med jevne mellomrom, noe som gjør at anlegget vil variere fra 30-70% effekt i cirka 15 minutter.

Dette kan gjenta seg flere ganger hvis det er minusgrader ute og mye fuktig retur luft. Det vil da danne seg mer is enn vanlig, men ingen av de overnevnte problemene skal i utgangspunktet forekomme.

 

Informasjon vedr. ventilasjonsanleggene i blokkene

Her er en mulig forklaring på hvorfor enkelte merker at ventilasjonen går litt opp og ned når det blir kaldere i luften. Se svar under fra Klima Control AS. Vi jobber fortsatt med å finne mulig andre feil. Vi ber om forståelse for at dette kan ta noe tid.

Anleggene i Hagebyen 1 er levert med en avisningsfunkjson på gjenvinner. Dette fungerer slik at når det blir for stort trykkfall over gjenvinner på avtrekkside så lukker gjenvinner ned til 30% og 70% går gjennom bypassen på gjenvinnerbatteriet. For å greie og holde ønsket tilluftstemperatur senker vi også trykksettpunktet til viftene slik at disse går på en lavere hastighet. Anlegget går i avisning i 15 minutter før det går tilbake til normaldrift. Dette kan gjenta seg flere ganger ved mye is.

 I perioder hvor det trekkes ut mye fuktig luft og det er kaldt ute vil det danne seg is i gjenvinner som gjør at anlegget vil ha behov for å kjøre avisning. Siden viftene da girer seg ned og går tilbake til full luftmengde etter 15 minutter vil beboere kanskje oppleve dette som pendling.

Kollektiv henting av private juletrær for beboere i Hagebyen 1

5152929_2181046

Det er bestilt en lastebil som vil komme å hente de private juletrærne til beboere i Hagebyen 1.

I tidsperioden lørdag 9. januar – tirsdag 12. januar vil vi sperre deler av gjesteparkeringen som er ute ved den store lekeplassen (enden av Regattaveien 9).

Der kan dere legge deres private juletrær innenfor sperringen, men KUN juletrær! Trærne vil bli hentet tirsdag 12. januar og kjørt bort.

Det vil ikke være anledning til å parkere biler på høyre side av parkeringsplassen i perioden. Beklager de ulemper dette måtte medføre.