Påminnelse – Ro og orden

Det er snart jul og vi er i en periode med mange festlige lag noe det skal være rom for, men i den anledning vil vi også minne om Husordensreglene pkt. 2.2.

«2.2. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Leilighetene må ikke brukes til sjenanse for andre;
– I tidsrommet kl 23.00 – 07.00 må det vises særlig hensynsfullhet.
– Musikk- og sangundervisning, dagmammavirksomhet eller annen næringsvirksomhet som kan være til sjenanse for naboer, tillates kun etter skriftlig samtykke fra naboene og styrets godkjennelse. Alminnelig hjemmekontor og lignende er tillatt.
– Ved spesielle situasjoner (selskapeligheter etc.) som en vet kan medføre sjenerende støy, skal naboene varsles om dette.»

Håper dere kan respekter dette og husk at selv om nabovarsel bli gitt er ikke dette å betegnes som et fripass utover klokken 23:00.

På forhånd, tusen takk.