Status vedr. nabotomten vår – «videregående skole»

Liten oppdatering om foreløpig status om nabotomten vår – «videregående skole»:

– Akershus fylkeskommune eier altså tomten som er mellom Hagebyen og Snarøyveien (ned mot Accenturebygget)

– Planen er å bygge en videregående skole der, med ferdigstillelse 2021/22

– Skolen er planlagt å romme 1100-1200 elever

– Stabekk videregående skole vil innlemmes i den nye Fornebu, herunder alle elever og ansatte, og gamle skole forsøkes avhendet til Bærum kommune

– Hvorvidt tomten inntil Hagebyen vil bli benyttet til videregående, eller om forespørsler fra Obos/Aker vil bli fulgt opp, med eventuelle endringer av planene, vil avgjøres i løpet av 2016 politisk

(Hentet fra «Fremtidens skolestruktur» som skal bli behandle politisk i starten av 2016 på fylkestinget.)