Felleskostnader / Husleieøkning 2016

Som mange av dere har fått med dere så har felleskostnadene økt med noen prosent. Dere skal ha mottatt et brev om dette per post.

Vi i styret vil utarbeide en forklaring / oversikt på hvorfor det er behov for økningen. Dette vil bli lagt ut på hjemmesiden medio desember.

Vennlig hilsen Styret