Nyttårsraketter!

blindeforbund_fyrverkeri

 

 

 

 

Grunnet en del vind, vil vi oppfordre beboere til å avfyre nyttårsrakettene utenfor sameiet som for eksempel i Nansenparken. Dette for å  unngå uønskete hendelser som brann på terrasser etc.

Vi vil samtidig takke for året som har gått, og ønske dere alle et Riktig Godt Nytt År 🙂

Vennlig hilsen

Styret

Påminnelse – Ro og orden

Det er snart jul og vi er i en periode med mange festlige lag noe det skal være rom for, men i den anledning vil vi også minne om Husordensreglene pkt. 2.2.

«2.2. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Leilighetene må ikke brukes til sjenanse for andre;
– I tidsrommet kl 23.00 – 07.00 må det vises særlig hensynsfullhet.
– Musikk- og sangundervisning, dagmammavirksomhet eller annen næringsvirksomhet som kan være til sjenanse for naboer, tillates kun etter skriftlig samtykke fra naboene og styrets godkjennelse. Alminnelig hjemmekontor og lignende er tillatt.
– Ved spesielle situasjoner (selskapeligheter etc.) som en vet kan medføre sjenerende støy, skal naboene varsles om dette.»

Håper dere kan respekter dette og husk at selv om nabovarsel bli gitt er ikke dette å betegnes som et fripass utover klokken 23:00.

På forhånd, tusen takk.

Status vedr. nabotomten vår – «videregående skole»

Liten oppdatering om foreløpig status om nabotomten vår – «videregående skole»:

– Akershus fylkeskommune eier altså tomten som er mellom Hagebyen og Snarøyveien (ned mot Accenturebygget)

– Planen er å bygge en videregående skole der, med ferdigstillelse 2021/22

– Skolen er planlagt å romme 1100-1200 elever

– Stabekk videregående skole vil innlemmes i den nye Fornebu, herunder alle elever og ansatte, og gamle skole forsøkes avhendet til Bærum kommune

– Hvorvidt tomten inntil Hagebyen vil bli benyttet til videregående, eller om forespørsler fra Obos/Aker vil bli fulgt opp, med eventuelle endringer av planene, vil avgjøres i løpet av 2016 politisk

(Hentet fra «Fremtidens skolestruktur» som skal bli behandle politisk i starten av 2016 på fylkestinget.)

Tilleggsinformasjon vedrørende – Varsel om økning av felleskostnader

Tilleggsinformasjon vedrørende – Varsel om økning av felleskostnader

Styret beklager at begrunnelsen for økningen av felleskostnader var mangelfull.

Årsaken til økningen av felleskostnader var at det i 2015 var underbudsjettert i forhold til reelle kostnader. Budsjettet var basert på ufullstendige tall fra 2014. Dette har bl.a. sammenheng med at blokkene C 1, C 2 og C 3 først ble overtatt fra Veidekke i perioden fra 1.2 til 1.9 2014. Deler av kostnader til faste avtaler var derfor ikke med i grunnlaget for budsjettet for 2015. I tillegg var det budsjettert med et underskudd i 2015, som dekkes av egenkapitalen, men som vi må utligne i 2016.

Budsjettet for 2016 er basert på reelle kostnader fra det første hele driftsåret uten noen form for disponeringer til annet enn faste kostnader etter inngåtte avtaler med noen økninger.

Eventuelle ytterligere kostnader knyttet til nye tiltak vil bli presentert som forslag til årsmøtet i mars/april 2016 og styret ønsker at årsmøtet skal beslutte all bruk av midler til tiltak utenom sameiets faste kostnader.

Styret har derfor, av hensyn til god budsjettstyring, valgt å justere felleskostnader for å unngå et nytt underskudd i 2016, og heller lagt opp til et nøkternt overskudd.

Vi håper dette kan bidra til større forståelse av nivå for felleskostnader i 2016.

Dette til orientering.

Fornebu 13. desember 2015
Styret, Hagebyen 1

Viktig info om veien videre på Fornebu!

Kjære beboere på Fornebu. Den 9. desember arrangerer Bærum Kommune et viktig folkemøte. Dette skal brukes i arbeidet med å planlegge videre utbygging på Fornebu. Temaet for møte er å evaluere hvordan vi som innbyggere opplever situasjonen slik den er nå, innen boligutbygging, samferdsel, skole/barnehage, fritidstilbud med mer.

Dette er et viktig møte for deg som vil beholde Fornebu slik det var tenkt;
Så her må vi møte opp mannsterke! 
Dato: 9. desember kl 19 – 21
Fornebuveien 80, 1366 Oslo, Norway 
Påmelding: send mail til  anett.dahli@baerum.kommune.no
 
Vi oppforder også ungdommer til å delta, eller at dere tar med deres innspill, da vi gjerne vil vite hva de tenker selv om det å bo på Fornebu.
Videre kan jeg informere om at Rådmannen(administrativ ledelse i Bærum kommune) den 15. desember kommer til å legge fram saken: «Fornebu-rammer for videre utbygging II»
Vi i vellet forventer at Rådmannen vil starte prosessen  med å søke forankring for en utvidelse av antall boliger på Fornebu, fra vedtatte 6300 boliger ( 13 800 -15 000 personer og 25000 arbeidsplasser) til ca 9000-10000 boliger (25 000 personer og 25 000 arbeidsplasser)
 
Her er det selvsagt utrolig viktig at vi som beboere engasjerer oss. Dette vil store konsekvenser for området vi har bosatt oss i. Har dere ideer og innspill til hvordan vellet bør gå fram her, så setter vi veldig pris på deres tilbakemeldinger på epost til styret@fbuvel.no. Det er få områder i Norge hvor utbygging skjer på et nivå med det vi har på Fornebu, så vi trenger all den bistanden vi  kan få.
 
Mvh. Frode Bostadløkken
leder i Fornebulandet vel
tlf: 95227808