Vernerunde i fellesarealer

Styret gjennomførte en HMS kontroll/vernerunde den 21. oktober 2015.

Det ble lagt ut 79 lapper med beskjed om flytting/kasting/rydding for å forebygge skader, hindringer, ulykker og brann.  Vi ønsker å sikre at det ved nødsituasjoner er adkomst for redningsetatene. Styret minner om at i tillegg til lovpålagte retningslinjer skal sameiets  Vedtekter og Husordensregler følges av samtlige beboere. Styret vil også på forhånd takke for alles bidrag til å bevare sikre og trivelige omgivelser.

* Minner om at fristen for fjerning av gjenstander er satt til 4. november 2015!