Brannalarm

Brannalarmen har en direkteoverføring til Asker og Bærum brannvesen og alle seksjonene, untatt rekkehusene, er tilkoblet brannsentralen.

  1. Hvis brannalarmen utløses må dere først gå til brannsentralen  for så å sjekke utslagsted om det er brann.
  2. Hvis det ikke det er brann, gå tilbake til brannsentralen og tilbakestill anlegget.
  3. Ring så brannvesenet på tlf. 66 76 42 50 for å orientere dem.
  4. Hvis det er brann, evakuer bygget og ring brannvesenet på tlf. 1 1 0 .

VIKTIG: Brannrøyk dreper så ikke utsett deg eller andre for brannrøyk!

Ved spørsmål, kontakt styret per mail: hagebyen1@gmail.com