Vernerunde i fellesarealer

Styret gjennomførte en HMS kontroll/vernerunde den 21. oktober 2015.

Det ble lagt ut 79 lapper med beskjed om flytting/kasting/rydding for å forebygge skader, hindringer, ulykker og brann.  Vi ønsker å sikre at det ved nødsituasjoner er adkomst for redningsetatene. Styret minner om at i tillegg til lovpålagte retningslinjer skal sameiets  Vedtekter og Husordensregler følges av samtlige beboere. Styret vil også på forhånd takke for alles bidrag til å bevare sikre og trivelige omgivelser.

* Minner om at fristen for fjerning av gjenstander er satt til 4. november 2015!

Vinterklargjøring – I dag fra kl.1300

rake+lv

Høsten er godt i gang og det nærmer seg vinter. Derfor vil styret arrangere vinterklargjøring i Hagebyen 1. Vi har satt av I dag, søndag 18. oktober, fra kl. 1300 og utover.  

Vi inviterer da alle beboere til å bidra med å gjøre sameiet vårt klar for vinteren. Da det er loppemarked på Snarøya skole samt at vi har tilgjengelig to containere denne helgen så er det en unik sjanse til å rydde og koste utearealet enten om det er på fellesområdet eller i private hager samt kanskje få ryddet/fjernet ting i boden og satt bort sykler etc.

Vi må også få satt bort vannslanger og fellesgrillene samt få ryddet sandkassene og kaste de lekene som er ødelagte.

Vi kommer til å sette frem boller og brus på bordene ved tun-treet midt i sameiet så der er det bare å forsyne seg.

Vi har dessverre begrenset med raker og koster da dette har det med å bare bli borte så fint om vi kan finne frem dugnadsånden og låne av hverandre.

Håper at mange har anledning til å stille.

Vel møtt 🙂

Link til containerinfo:

https://hagebyen1.no/2015/09/25/containere-til-blandet-avfall-15-til-19-oktober/

Link til loppemarkedinfo:

https://hagebyen1.no/2015/09/25/loppemarkedet-snaroya-skole-17-18-oktober/

Brannalarm

Brannalarmen har en direkteoverføring til Asker og Bærum brannvesen og alle seksjonene, untatt rekkehusene, er tilkoblet brannsentralen.

  1. Hvis brannalarmen utløses må dere først gå til brannsentralen  for så å sjekke utslagsted om det er brann.
  2. Hvis det ikke det er brann, gå tilbake til brannsentralen og tilbakestill anlegget.
  3. Ring så brannvesenet på tlf. 66 76 42 50 for å orientere dem.
  4. Hvis det er brann, evakuer bygget og ring brannvesenet på tlf. 1 1 0 .

VIKTIG: Brannrøyk dreper så ikke utsett deg eller andre for brannrøyk!

Ved spørsmål, kontakt styret per mail: hagebyen1@gmail.com