Loppemarkedet – Snarøya Skole – 17. – 18. oktober

Kjære alle sammen,

Vi tar igjen mål av oss til å lage høstens store happening for både kunder og frivillige; små og store – Snarøya Skoles musikkorps loppemarked!

Budskapet er enkelt:

  1. 17. – 18. oktober er vi igjen klare for høstens happening; Snarøya Skoles Musikkorps historiske loppemarked
  2. Rydd og lever inn lopper!
  3. Sett av tid i kalenderen og kom sammen med familien; store og små; for å gjøre et kupp!

Korpset er stadig mer populært og vokser. F.o.m. i år spilte to skoletog på Snarøya. Ett for Snarøya Skole og ett for Storøya Skole.

Loppemarkedet er korpsets viktigste inntektskilde; og korpset bruker alle midler de får inn til å dyrke frem gode musikkopplevelser hos våre små; til stor glede for oss alle på Snarøya, Fornebu, Langodden og Fornebulandet.

De viktigste tipsene:

Vi tar imot “lopper” – alt fra knapper til senger!

Hvor og når kan loppene leveres?

■ Du kan levere tirsdag 13. – fredag 16.oktober fra kl. 18 – 21 på Snarøya skole i Snarøyveien 90

Trenger dere hjelp til henting av “lopper”?

■ For avtale om henting, ring: Elizabeth Heuch Olbjørn, telefon 95 70 13 99 – loppis.snaroya@gmail.com 
■ Henting av lopper skjer tirsdag 13. – torsdag 15.oktober fra kl. 18 – 21.

Lopper vi ikke kan ta imot:
Vi er takknemlig for alle som gir oss lopper, men kan dessverre ikke ta imot: hvitevarer, madrasser, gamle dataskjermer og TV’er (flatskjermer er OK) eller defekte lopper.

Med vennlig hilsen

Loppemarkedkomitéen v/Pelle