Kommunevalget 2015

Videreformidler en melding fra Frode Bodstadløkken, leder i Fornebulandet Vel:

«Jeg vil også benytte anledning å nevne at jeg er på kommunestyrelisten til Høyre i år. Jeg er kandidat nr 46 og trenger personstemmer dersom jeg skal komme inn i kommunestyret. Dersom man stemmer et annet parti så setter jeg også stor pris på en slenger.

Jeg er som du antagligvis vet veldig for at Fornebu skal forbli så familievennlig som mulig og ikke bare betong og høyhus. Det er veldig viktig at vi får lokale representanter fra Fornebu inn i kommunestyret, slik at vi kan påvirke der beslutningene tas. 

Så dersom du føler for det så vet du i hvert fall at jeg er en kandidat som trenger kryss/slengere, og du må gjerne nevne det til andre du kjenner også. Jeg trenger all den hjelpen jeg kan få for å komme inn kommunestyret.

Vennlig hilsen
Frode Bostadløkken