Oppklaring vedr. utbedring av det trådløse nettverket

Tilbudet som nå har kommet vedrørende utbedring av det trådløse nettet er det første ordentlige tilbudet som har kommet siden vi startet med å jobbe med saken for cirka 1,5 år siden. Det at det nå i første omgang bare skal gjelde to og treetasjers leiligheter er det Veidekke og Viken fiber som har kommet frem til. Vi i styret har bare blitt informert om tilbudet de nå har kommet med.
Det vil komme en nærmere uttalelse når saken har blitt videre behandlet.
Vi i styret håper dere kan ha forståelse for hvor tungrodd denne saken er, men dette betyr ikke at vi skal legge saken «død» enda. Viken fiber skal fortsatt se på saken videre.
Legger ved en film som viser de utfordringer som er med trådløst nettverk i dag.